martie 13, 2018

Servicii Financiare

CONSULTANTA FISCALA

 • Consultanta fiscala privind legislatia financiar-contabila;
 • Acordarea de servicii profesionale privind asistenta de specialitate la intocmirea declaratiilor de impozite si taxe;
 • Asistenta privind creantele bugetare (amenzi, penalitati, majorari)
 • Asistenta pe perioada controalelor si investigatiilor fiscale;
 • Consultanta privind intocmirea de norme si proceduri interne si organizarea fluxului informational;
 • Instruirea personalului clientului cu privire la modul de aplicare a reglementarilor din domeniu;
 • Informarea periodica asupra modificarilor din domeniul financiar-contabil si fiscal;
 • Reprezentarea in relatiile cu organele de control ale Ministerului Finantelor si ITM;
 • Identificarea si aplicarea facilitatilor fiscale prevazute in legislatia in vigoare;
 • Identificarea politicilor contabile si fiscale adecvate.

EXPERTIZA CONTABILA

Expertiza contabila reprezinta controlul registrelor, conturilor si actelor justificative ale unei societati comerciale, cu scopul de a furniza partilor interesate informatiile necesare pentru aflarea solutiilor unei contestatii depuse de una dintre parti.Expertiza contabila poate aborda urmatoarele aspecte:

 • Verificarea gestiunii administratorului;
 • Efectuarea inregistrarilor legale in contabilitate;
 • Verificarea tuturor Registrelor prevazute de lege;
 • Evidentierea si achitarea obligatiilor catre stat rezultate din activitatea contabila;
 • Respectarea normelor legale in vigoare in ceea ce priveste avizele si aprobarile necesare administratorului;
 • Verificarea tuturor sumelor incasate in numerar de angajati;
 • Verificarea tuturor platilor curente efectuate de administrator catre furnizorii de servicii si legalitatea lor;
 • Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice si persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispozitiilor legale.