martie 13, 2018

Servicii Contabile

CONTABILITATE PRIMARA

Intocmirea documentelor contabile urmatoare:

 • Contabilitatea registrului de casa;
 • Contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
 • Intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
 • Intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • Completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
 • Intocmirea de state de plata, pontaje.

CONTABILITATE DE GESTIUNE

Prin contabilitatea de gestiune, persoanele juridice pot obtine informatii care sa asigure o gestionare eficienta a patrimoniului, respectiv:

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Supervizarea inventarului de la 31 decembrie;
 • Informatii legate de costul bunurilor, lucrarilor, serviciilor, pentru persoanele juridice care desfasoara activitati de productie, prestari de servicii, precum si de costul bunurilor vandute pentru persoanele juridice care desfasoara activitate de comert;
 • Informatii care stau la baza bugetarii si controlului activitatii de exploatare;
 • Informatii necesare analizelor financiare in vederea fundamentarii deciziilor manageriale privind conducerea activitatii interne;
 • Alte informatii impuse de realizarea unui management performant.

CONTABILITATE FINANCIARA

Presupune, in ansamblu, o prezentare fidela a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatului exercitiului. Aceasta prezentare se realizeaza prin intermediul documentelor de sinteza.

 • Verificarea si inregistrarea documentelor primare si situatiilor centralizatoare primite de la beneficiar, in limitele legii;
 • Evidenta clienti, furnizori si stocuri;
 • Intocmirea si completarea documentelor contabile lunare (balanta de verificare, jurnal vanzari, jurnal cumparari, jurnal banca, jurnal casa,registru jurnal, registru inventor, carte mare);
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale conform vectorului fiscal(ex:D100, D101, D112, D300, D390, D394, D094, D010, D205, D392, etc);
 • Evidenta mijloacelor fixe si calculul amortizarii;
 • Intocmirea si depunerea situatiilor financiare semestriale si anuale(bilant iunie, decembrie);
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividend;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare.